ÇEVRE DANIŞMANLIĞI


  Firmamız, “Çevre Kanunu Gereğince Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından belgelendirilmiş 7 Çevre Görevlisi’nden oluşan kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir. Firmamız, ilgili yönetmelik kapsamında firmaların yükümlülüklerini yerine getirerek Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine istinaden danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz


• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
• Çevre Görevlisi İstihdamı
 

Çevre İzinleri


• Emisyon İzni
• Gürültü Kontrolü İzni
• Atık Su Deşarjı İzni
• Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
• Derin Deniz Deşarjı İzni
 

Çevre Lisansları


• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşletme Lisansı
• Arındırma Lisansı
 

Diğerleri


• Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
• Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
• Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit

   etmek ve raporlama
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
• Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
• Kanal Bağlantı Ruhsatlarının Alınması
• Çevresel Risk Analizi

  Atık Yönetimi
  Atık Lojistiği

  Özel Atık İmhası

  Atık Bertarafı

  Atık su Arıtma Tesislerinin

    Projelendirilmesi, Kurulması ve

    İşletilmesi

  Atık Sektörü İçin

    Makine/Ekipman İmalatı

  Düzenli Depolama Tesisi

    Projelendirilmesi ve Uygulaması

  Asbest Söküm Hizmetleri

  Kirlenmiş Alanların Islahı

 Belgelerimiz

Telefon: 0 312 396 00 81


    HIZLI LİNKLER |       ANASAYFA      HAKKIMIZDA    HİZMETLERİMİZ    BİZE ULAŞIN    İLETİŞİM